Wie betaalt BTW

De omzetbelasting of btw die we met z’n allen jaarlijks betalen is een belangrijke vorm van inkomen voor de staat en het belastingsysteem is dus een erg belangrijke schakel in onze verzorgingsstaat.

Over het algemeen geldt dat over alle diensten en producten die we kopen BTW wordt berekend, maar er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo zijn er enkele elementaire producten en diensten waarover geen btw betaald hoeft te worden, zoals de zorg en kraamzorg.

Daarnaast hoeven ook ondernemers en bedrijven geen btw te betalen over producten. Zij kunnen gebruik maken van afwenteling, waarbij door ondernemers of bedrijven betaalde btw terug kan worden gevraagd. Bedrijven die diensten of producten inkopen, zullen wel eerst btw moeten betalen over deze diensten of producten, maar zij kunnen het bedrag later van de belasting die door het bedrijf zelf is geïnd aftrekken. Ze zullen per saldo dus alleen btw betalen over het verschil tussen de inkoopprijs van een product of grondstoffen voor een dienst of product en de verkoopprijs van het uiteindelijke product.

Bedrijven mogen btw afwentelen, omdat er anders over hetzelfde gedeelte van een product meerdere keren btw zou moeten worden betaald. Zo zou er bijvoorbeeld eerst door de verkoper van grondstoffen btw moeten worden afgedragen, daarna door de fabrikant die het product doorverkoopt aan een groothandel, daarna door de groothandel die het product aan een buurtwinkel verkoopt en ten slotte door de buurtwinkel die het product verkoopt aan de consument.

In het bovenstaande geval zou er vier keer btw zijn afgedragen over de eerste stap in het proces. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en btw staat niet voor niets voor belasting toegevoegde waarde. De belasting wordt alleen betaald over de waarde die door een bedrijf wordt toegevoegd. Ondernemers betalen alleen btw over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs van een product.

De consument die een product koopt kan uiteindelijk de btw niet terugvragen en de consument is dus uiteindelijk degene die de btw betaalt. De consument kan de btw niet terugvorderen en de consument levert zo een bijdrage aan de staatskas.