Verzekeringen

Van oudsher heeft verzekeren te maken met risicospreiding. Risicospreiding betekent dat bij particuliere schade een collectief verantwoordelijkheid draagt voor de kosten daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een zeventiende-eeuwse koopman wiens verlies niet tot een faillissement leidt, omdat hij lid is van een handelsmaatschappij die hem financiële bijstand biedt. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) kan in dat licht een verzekeringsmaatschappij avant la lettre worden genoemd.

Maar wat is een verzekering nu precies? In boek zeven van het Burgerlijk Wetboek wordt het ongeveer als volgt gedefinieerd. Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen twee partijen: de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeraar verbindt zich aan het doen van een of meerdere uitkeringen aan de verzekeringnemer, in ruil voor een premie van de verzekeringnemer aan de verzekeraar. De uitkering vindt alleen plaats als het risico waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt bewaarheid.

Sommige verzekeringen zijn in wezen verplicht. Ze vloeien voort uit een bepaalde overeenkomst of uit de wet. In de meeste gevallen wordt verzekeren beschouwd als verstandig. Dat komt omdat de meeste particulieren en bedrijven niet over genoeg financiële middelen beschikken dat ze zelf alle mogelijke schade zouden kunnen vergoeden.

Is het ook verstandig om een overlijdensverzekering af te sluiten, en wat is dat precies? Een overlijdensverzekering is een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer over de uitkering van kapitaal van de verzekerde aan een of meerdere begunstigden, indien de verzekerde voor de vervaldag van de looptijd van de overeenkomst komt te overlijden. In ruil voor de garantie dat de overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd, betaalt de verzekerde een premie aan de verzekeraar. De looptijd van de dekking en het uit te keren kapitaal bepaalt de verzekerde zelf. Een overlijdensverzekering wordt afgesloten om de financiële toekomst van de naasten te garanderen of te verlichten, en daarmee voor de eigen gemoedsrust