Hoog tarief BTW

We kennen in Nederland en heel Europa een omzetbelastingsysteem waarbij verschillende producten onder verschillende btw tarieven kunnen vallen. In Nederland kennen we het hoge btw tarief en het lage btw tarief.

Het hoge btw tarief is vooral van toepassing op luxe goeden en diensten. Alle producten en diensten die niet onder het 0% tarief of het lage btw tarief vallen, vallen automatisch onder het hoge btw tarief van 19%.

Je kunt op deze website ook informatie vinden over het lage btw tarief en het 0% tarief wordt maar op weinig goederen toegepast. Het is dus vrij eenvoudig om aan de hand van de informatie op deze website zelf te concluderen welke goederen onder het lage tarief vallen en welke goederen onder het hoge tarief vallen. Verreweg de meeste producten en diensten die we in Nederland kunnen kopen vallen onder het hoge tarief.

Het hoge tarief van de btw zal in oktober van dit jaar worden verhoogd van 19% naar 21%. Het kabinet wil met de verhoging van de btw jaarlijks 4 miljard euro extra ophalen. Het kabinet was in eerste instantie ook van plan het lage tarief te verhogen, maar daar is na veel protesten toch vanaf gezien.

Door de verhoging zullen alle producten die onder het hoge tarief van de btw vallen dus 2 procent duurder worden. Volgens onderzoek van het ING Economisch Planbureau zal de verhoging van de btw voor consumenten tot gevolg hebben dat zij in 2013 ongeveer €15,- per maand duurder uit zijn. Dit komt neer op een bedrag van €180,- over heel 2013.

Het bedrag zal in 2014 zelfs verder toenemen. In 2014 zal het bedrag wat we maandelijks extra kwijt zijn aan de btw-verhoging €27,50 bedragen. Dit komt neer op een totaalbedrag van €330- over heel 2014. De extra kosten zullen volgens het Planbureau waarschijnlijk hard aankomen, omdat het niet waarschijnlijk is dat de lonen in het huidige economische klimaat voorruit gaat.